لیست فراخوان / مناقصه / مزایده ها

عنوان مناقصه شماره مناقصه نوع مناقصه تاریخ نهایی اخذ اسناد تصویر فراخوان اسناد فراخوان مشاهده
فروش 8 دستگاه انواع خودرو 19858/414 مزایده 1397/05/27
پیوستاندازه
Package icon اسناد فروش هشت دستگاه خودرو.zip213.77 کیلوبایت
نمایش
نصب انشعاب فاضلاب و لوله گذاری 200 م م ته خط بهمراه اجرای clean out و منهول در محدوده منطقه دو آبفا شیراز 19608/414 مناقصه 1397/05/24
پیوستاندازه
Package icon اسناد کلین اوت منطقه 2.zip1.51 مگابایت
نمایش
نصب انشعاب فاضلاب و لوله گذاری 200 م م ته خط بهمراه اجرای clean out و منهول در محدوده منطقه 1 آبفا شیراز 19603/414 مناقصه 1397/05/24
پیوستاندازه
Package icon اسناد کلین اوت منطقه 1.zip1.5 مگابایت
نمایش
نصب انشعاب فاضلاب و لوله گذاری 200 م م ته خط بهمراه اجرای clean out و منهول در محدوده شهر صدرا شرکت آبفا 19596/414 مناقصه 1397/05/24
پیوستاندازه
Package icon اسناد منطقه صدر.zip1.49 مگابایت
نمایش
نصب انشعاب فاضلاب و لوله گذاری 200 م م ته خط بهمراه اجرای clean out و منهول در محدوده منطقه 4 آبفا شیراز 19613 مناقصه 1397/05/24
پیوستاندازه
Package icon اسناد کلین اوت منطقه 4.zip1.49 مگابایت
نمایش
نصب انشعاب فاضلاب و لوله گذاری 200 م م ته خط بهمراه اجرای clean out و منهول در محدوده منطقه 3 آبفا شیراز 19612/414 مناقصه 1397/05/24
پیوستاندازه
Package icon اسناد کلین اوت منطقه 3.zip1.49 مگابایت
نمایش
عملیات خرید و اجرای خطوط جمع آوری و انتقال آب چاه های آب زنگی و جوادیه 200971032000019 مناقصه 1397/05/21
پیوستاندازه
Package icon اسناد -مناقصه.zip1.34 مگابایت
نمایش
سامانه جامع تحت وب مجامع عمومی و نظارت مالی شرکت مادر تخصصی آب و فاضلاب کشور (مبتنی بر BPMS ) 5148/414 ارزیابی کیفی 1397/05/20
پیوستاندازه
Package icon RFQ new version V6تجدید.zip462.86 کیلوبایت
نمایش
خرید، نصب و راه‌اندازی 11 دستگاه دیزل ژنراتور با قدرتهای مختلف 200971032000018 مناقصه 1397/05/18
پیوستاندازه
Package icon اسناد خرید 11 دستگاه دیزل ژنراتور ارائه مستندات در اسناد ارزیابی کیفی تجدید کلی.zip1.27 مگابایت
نمایش
عملیات آبرسانی در سطح شهر شیراز 18724/414 مناقصه 1397/05/17
پیوستاندازه
Package icon اسناد مناقصه پس از اعلام نظر اعضاء.zip1020.92 کیلوبایت
نمایش

صفحه‌ها