خط مشی

بسم الله الرحمن الرحيم

خط مشي يكپارچه

شركت آب و فاضلاب شيراز در راستاي تحقق ماموريت خويش"تأمین پایدار نیازهای پایه آب شرب و بهداشتی و همچنین جمع آوری، انتقال، تصفیه و دفع بهداشتی فاضلاب"مي‌كوشد به عنوان كارآمدترين نهاد در بين شركت‌هاي آب و فاضلاب شهري در ايران، به گونه‌اي عمل نمايد تا آحاد جامعه شهر شيراز درحد استانداردهاي ملي و بين‌المللي به آب شرب كافي و سالم و امكانات جمع‌آوري، انتقال و تصفيه بهداشتي فاضلاب دسترسي داشته و در زمينه كمك به حفظ محيط زيست و ارتقاء ايمني و بهداشت شغلي كاركنان به عنوان شركتي پيشرو شناخته شود.

 

اين شركت جهت نيل به چشم­انداز فوق راهبردهاي زير را براي خود برگزيده است:

 1. دست‌يابي به شاخص‌هاي كمي و كيفي ملي و بين‌المللي آب و فاضلاب در جهت ارتقاء سلامت و بهداشت عمومي و برنامه ريزي جهت بهره‌مندي و برخورداري كليه آحاد جامعه از خدمات آب شرب و دفع بهداشتي فاضلاب
 2. مديريت حفاظت كمي و كيفي و زيست محيطي و بهداشتي محدوده منابع آبي شرب در دسترس
 3. توسعه سامانه‌هاي جمع‌آوري و تصفيه فاضلاب جهت استفاده از پساب متناسب با مصرف آن
 4. بهره‌برداري بهينه از تاسيسات و تجهيزات و منابع انرژي
 5. برنامه‌ريزي و اجراي طرح‌هاي عملياتي كاهش تلفات و آب بدون درآمد
 6. توسعه مديريت خطرپذيري(ريسك) و بحران و پدافند غيرعامل در طراحي، ساخت و بهره‌برداري از تاسيسات
 7. ارتقاء مديريت عرضه، تقاضا و فرهنگ عمومي مصرف و طراحي و پياده سازي الگوي بهينه مصرف آب شرب
 8. برنامه‌ريزي و اجراي طرح‌هاي عملياتي به منظور اصلاح، بازسازي و نوسازي تاسيسات و تجهيزات
 9. ارتقاء نظام مديريت طرح‌ها و پروژه‌ها با تاكيد بر اولويت‌بندي و تعميم شيوه هاي اقتصاد مهندسي
 10. بازنگري و متناسب سازي ساختار با رويكرد ظرفيت‌سازي و ايجاد و حمايت تشكل‌ها و بنگاه‌هاي تخصصي
 11. ارتقاء رضايت مشتركين و صيانت از حقوق مردم
 12. تنوع بخشي به سامانه‌هاي توليد و توزيع آب شرب و بهداشتي و بهره‌گيري از آب‌هاي غير متعارف
 13. تامين، تجهيز و تنوع بخشي به منابع مالي با تاكيد بر منابع غيردولتي و جذب سرمايه‌هاي داخلي و خارجي
 14. بهره‌گيري از سيستم‌هاي هوشمند در مديريت و بهره‌برداري از شبكه توزيع
 15. استقرار و توسعه فن‌آوري‌ها و روش‌هاي نوين در فرايند تصفيه آب و فاضلاب
 16. ارتقاء و توسعه نظام جذب، توانمندسازي و نگهداشت منابع انساني متناسب با نيازهاي تخصصي و مديريتي
 17. استقرار نظام كنترل كيفي، بازرسي فني و تضمين كيفيت كالا، تجهيزات و خدمات مورد استفاده
 18. استقرار نظام يكپارچه كنترل و مديريت اطلاعات به منظور تقويت نظام پايش، ارزيابي و تصميم گيري عملكرد
 19. استقرار و نهادينه‌سازي مديريت دانش در راستاي مستندسازي و انتقال دانش و تجارب و توسعه يادگيري
 20. تعهد به تبعيت از الزامات قانوني و مقررات زيست محيطي و ايمني و بهبود مستمر فعاليت‌ها در اين حوزه‌ها و همچنين كمك به پيشگيري از آلودگي‌ها و بيماري‌هاي ناشي از كار
 21. توسعه دولت الكترونيك و هوشمندسازي اداري

استقرار نظام قيمت گذاري بر اساس هزينه تمام شده و اصلاح شيوه نرخ‌گذاري به منظور ارتقاء بهره‌وري و تحقق خوداتكايي مالي                                                                                                                                                      الله بخش نظر پور

                                                                                                                                             رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

گردآورنده: 
جعفر طاهری