خط مشی

بسم الله الرحمن الرحيم

خط مشي يكپارچه

شركت آب و فاضلاب شيراز در راستاي تحقق ماموريت خويش "تامين پايدار نيازهاي پايه آب شرب و بهداشتي و همچنين جمع آوري، انتقال، تصفيه و دفع بهداشتي فاضلاب " مبتني بر استانداردهاي ISO9001:2008 و ISO 14001:2005 و OHSAS 18001:2007 مي‌كوشد به گونه‌اي عمل نمايد تا آحاد جامعه شهر شيراز درحد استانداردهاي ملي و بين‌المللي به آب شرب كافي و سالم و امكانات جمع‌آوري، انتقال و تصفيه بهداشتي فاضلاب دسترسي داشته و به عنوان كارآمدترين نهاد و شركتي پيشرو در بين شركت‌هاي آب و فاضلاب شهري در ايران شناخته شود.

 

اين شركت جهت نيل به چشم ­انداز فوق راهبردهاي زير را براي خود برگزيده است:

  1. بهبود شاخص ‌هاي كمي و كيفي آب و فاضلاب در جهت ارتقاء سلامت و برخورداري كليه آحاد جامعه از خدمات آب شرب و دفع بهداشتي فاضلاب
  2. تعهد به تبعيت از الزامات قانوني و مقررات زيست محيطي و ايمني، و پيشگيري از آلودگي‌هاي زيست‌محيطي و مخاطرات شغلي و بهبود مستمر در اين حوزه‌ها
  3. ارتقاء رضايت مشتركين و صيانت از حقوق مردم
  4. ارتقاء و توسعه نظام جذب، توانمندسازي و نگهداشت منابع انساني متناسب با نيازهاي تخصصي و مديريتي

 مديريت شركت خود را ملزم و متعهد به اجراي الزامات سيستم مديريت يكپارچه جهت افزايش كيفيت خدمات و رضايت مشتري و كمك به حفظ محيط زيست و ارتقاء ايمني و بهداشت شغلي كاركنان دانسته و بر اين باور است كه با تامين منابع لازم، همفكري و همدلي كليه كاركنان در سطوح مختلف و تحقق اهداف، رضايت ذينفعان را جلب نمايد. همچنين به منظور انطباق تمامي فرايندها و فعاليت‌هاي شركت با الزامات سيستم مديريت يكپارچه ضروريست كليه كاركنان در جهت بهبود مداوم، عزم راسخ و مشاركت فعال داشته باشند.


                                                                                                                                                      الله بخش نظر پور

                                                                                                                                             رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

گردآورنده: 
جعفر طاهری
کلمات کلیدی: 
خط مشی, نظرپور,شیراز, استانداردها