خط مشی

بسم الله الرحمن الرحيم

خط مشي يكپارچه

شركت آب و فاضلاب شيراز در راستاي تحقق ماموريت خويش " توليد، انتقال و توزيع آب مطمئن، بهداشتي و بصرفه و جمع آوري و تصفيه بهداشتي فاضلاب" مي­كوشد با حفظ تداوم اخذ رتبه ممتاز شركت مهندسي، از طريق افزايش توان مديريتي و تخصصي، موقعيت خويش را ارتقاء داده و به گزينه همواره پيشرو، الگو و اول در آبفاهاي كشور و يكي از درخشانترين سازمان­هاي خدماتي استان فارس تبديل شود. اين شركت جهت نيل به چشم­انداز فوق اهداف زير را براي خود برگزيده است:

 • افزايش رضايت و كاهش شكايت مشترکين، متقاضيان و ذينفعان کليدي
 • ارايه اطلاعات دقيق و به­هنگام به شركت مهندسي آبفا كشور، مشترکين، متقاضيان و ذينفعان کليدي
 • افرايش اثربخشي و كارايي در فرايندهاي تامين آب شرب بهداشتي، ارزان، با كيفيت و منطبق با استاندارد و كاهش مصرف غير ضرور و دستيابي به تراز الگوي مصرف
 • افزايش توان مديريت موثر بر فرايند هاي داخلي، برون­سپاري شده و تامين­كنندگان
 • ارتقاء قابليت اطمينان پذيري سيستم نگهداشت تاسيسات آب و فاضلاب
 • کاهش ميزان هدررفت آب در تاسيسات، خطوط انتقال و شبكه توزيع
 • افرايش بهره­وري منابع فيزيکي، اطلاعاتي و انرژي
 • توسعه و اصلاح شبکه آبرساني
 • ارتقاء الزامات در حفظ محيط­زيست
 • کاهش آلودگي منابع زيرزميني با ايجاد و تاسيس شبکه­هاي جمع­آوري فاضلاب و تصفيه بهداشتي آن
 • افزايش گواهينامه­هاي اخذ شده جهت استقرار استانداردها و جوايز ملي و بين المللي
 • توسعه به­كارگيري فن­آوري روزآمد و نوظهور در فعاليت­ها
 • ارتقاء و توسعه فن­آوري ارتباطات و اطلاعات
 • افرايش بهره­وري و توانمندسازي منابع انساني و يادگيري مستمر و اثربخش کارکنان
 • رعايت حقوق اخلاقي و انساني، افزايش رضايت کارکنان و فراهم­آوري سامانه انگيزشي و رفاهي
 • ارتقاء ايمني و اهتمام به حفظ سلامت کارکنان و پيمانكاران
 • افزايش خلاقيت، مشاركت در نظام­هاي نوآورانه ، حل مساله، كار تيمي و روحيه تحقيقاتي در كاركنان
 • افرايش بهره­وري منابع مالي
 • جايگاه­يابي استراتژيک
 • افرايش عملکرد و كسب رتبه­هاي برتر استاني و کشوري
 • رشد مالي
ا...­بخش نظرپور
رئيس هيئت مديره و مديرعامل