معارفه و آشنایی جلسه کارکنان جدیدالورود شرکت به منظور آشنایی با حوزه‌های مختلف با حضور جمعی از معاونین و مدیران ارشد در سالن کنفرانس برگزار شد
با توجه به هفته سلامت و نقش آب در بهداشت و سلامت جامعه، درجلسه ای با حضور کارکنان و پرسنل درمانی، بر لزوم مدیریت مصرف آب تاکید شد.
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آبفای شیراز در نشست خبری با خبرنگاران و اصحاب رسانه به تشریح اهم اقدامات انجام شده در راستای مقابله با بحران آب و فرهنگ سازی در مصرف بهینه آب پرداخت.
با حضور اولیا و مربیان مجتمع آموزشی علوی بر موضوع مدیریت مصرف آب تاکید شد
در دیدار شهرداردرسدن آلمان با مدیر عامل و مدیران آبفا شیراز تبادل نظرو تجربیات بین دو شهر در ابعاد مختلف آبرسانی و تصفیه فاضلاب تاکید شد

صفحه‌ها