تداوم دوره های آشنایی الزامات ایزو درآبفا شیراز
تداوم دوره های آشنایی الزامات ایزو درآبفا شیراز
دوره آموزشی تغییرات ویرایش جدید استاندارد در شرکت آب و فاضلاب شیراز برگزار شد.
به دليل اهميت نگهداري تاسيسات تصفیه خانه ها و نیز توجه ويژه به جلوگیری از آلودگی آبهای زیر زمینی و حفظ منابع آب، تسریع در اتمام عملیات پروژه ی تصفیه خانه فاضلاب در اولویت کار آبفا شیراز قرار دارد.
گروه كوهنوردي آقایان شركت آب و فاضلاب شیراز به مناسبت دهه کرامت به کوه گمبیل صعود داشتند

صفحه‌ها