دكتر واحدي زاده مسئول ورزش وزارت نيرو

                  
 معتقديم كه ترويج ورزش ما را در رسيدن به اهداف سازماني ياري مي كند.                                                                                    
 

                                                                 
مسئول ورزش وزارت نيرو روز گذشته در مراسم تجليل از ورزشكاران صنعت آب و برق استان طي سخنان مبسوطي به تشريح برنامه هاي وزارت نيرو در جهت گسترش ورزش به خصوص در بين خانواده ها پرداخت . ايشان ضمن اعلام دستور وزير نيرو مبني بر كنترل سلامتي اعضاء خانواده پرسنل يادآور شد : ورزش مؤثرترين راه براي پيشگيري از جرائم و معضلات اجتماعي است . ايشان ضمن تائيد نظرات  مدير عامل ابفا ي شيراز در خصوص نياز به گسترش فرهنگ كار گروهي گفت : هرچند وظيفه اصلي وزارت نيرو رساندن آب و برق به منازل مردم است اما معتقديم كه ورزش ما را در رسيدن به اهداف سازمانيمان ياري ميكند.                                                                        


منبع خبر: 
درون سازمانی
گردآورنده: 
RayvarzSE Portal Team